ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และ University of Florida เพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินความสามารถทางพันธุกรรมโคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลพันธุกรรมจีโนมโคนมรายตัว ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย และยังเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย สำหรับลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจที่ถูกใช้เพื่อประเมินความสามารถทางพันธุกรรมจีโนม (Genomic Estimated Breeding Value; GEBV) ของพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ และแม่โครีดนม ได้แก่ ระยะให้นม ไขมันนม โปรตีนนม ของแข็งรวม เซลล์โซมาติก อายุผสมติด น้ำนมเริ่มต้น และน้ำนมสูงสุด ซึ่งเกษตกรผู้เลี้ยงโคนมสามารถนำไปคัดเลือกและจับคู่ผสมพันธุ์ เพื่อสร้างโคนมทดแทนรุ่นลูกที่มีคุณสมบัติดีเด่นกว่าพ่อแม่ของพวกมันภายใต้เงื้อนไขการผลิตต่างๆ ในประเทศไทย

ทั้งนี้  ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้จาก ....

                                           

            

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ได้ตกลงร่วมกัน ที่จะ “สานต่อความสัมพันธ์” ในการพัฒนาวิชาการด้านโคนมและอุตสาหกรรมนมโค เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ตลอดจนความมั่นคงและยั่งยืนของอุตสาหกรรมนมโคไทย โดยจัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิบดี มก. และ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผุ้อำนวยการ อ.ส.ค. เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 14.30-15.45 น. ณ ห้องกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์ กรุงเทพ 

เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปทุกท่าน

สามารถติดตามรายละเอียด “ความสามารถทางพันธุกรรมจีโนม (GEBV; Genomic Estimated Breeding Value) สำหรับลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจของโคนม” หรือ “ผลการพิสูจน์ความสามารถทางพันธุกรรมจีโนมจากลูกสาวที่ให้ผลผลิตในประเทศไทย (Progeny Test)” ได้จากหนังสือ “ค่าการผสมพันธุ์โคนม อ.ส.ค. ประจำปี 2561”

ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.tagu.nisit.ku.ac.th/i…/ebook2018/DPOebook2018.pdf

เรื่องเด่นปีนี้อยู่ที่ น้ำเชื้อโคนมไทยไปไกลถึงราชอาณาจักรภูฏาน พม่า และอีกหลายประเทศที่ติดต่อมา และการได้โคหนุ่มที่ผ่านการพิสูจน์ความสามารถทางพันธุกรรมสำหรับลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจตั้งแต่ยังไม่ได้รีดน้ำเชื้อ (มีลูกสาว) ซึ่งช่วยลดระยะห่างระหว่างรุ่น และต้นทุนการผลิตจำนวนมาก

ปีนี้เป็นปีที่สามของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจีโนม ร่วมกับข้อมูลพันธุ์ประวัติและลักษณะที่ปรากฏ ในการทำนายและพิสูจน์ความสามารถทางพันธุกรรมโคนมไทยรายตัว

ขอบคุณเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทุกท่านสำหรับความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการจัดเก็บและใช้ประโยชน์จากข้อมูลโคนมรายตัว

เครดิต: องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยฟลอริดา (สหรัฐอเมริกา)

 

เชิญผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ "ความร่วมมือทางวิชาการด้านโคนมและอุตสาหกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย" พร้อมรับฟังการรายงานความเป็นมาของความร่วมมือทางวิชาการด้านโคนมและอุตสาหกรรม และผลการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือฯ ณ ห้องกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 

 

กำหนดการพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านโคนมและอุตสาหกรรม สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่


 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเปิดงาน "เทศกาลโคนมแห่งชาติ" ประจำปี 2559 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมเเห่งประเทศไทย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และพระราชทานประกาศเกียรติคุณแก่ Prof.Dr.Mauricio A. Elzo ที่เป็นผู้ทำคุณประโยชน์และสนับสนุนกิจการโคนมและอุตสาหกรรมนม

      


 

ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ดร.ณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ ให้สัมภาษณ์กับรายการทีวีเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน “เทศกาลโคนม”ประจำปี 2559 และเชิญร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 27 มกราคม 2559 เเละ เชิญชวนประชาชนทั่วไปเที่ยวงานเทศกาลโคนมเเห่งชาติ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมเเห่งประเทศไทย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และในโอกาสนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและท่านผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ไทย-เดนมาร์ค สวัสดีปีใหม่ผู้บริหารระดับสูงของช่อง 3 และคุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา พิธีกรชื่อดังจากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ด้วย ณ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

View the embedded image gallery online at:
http://dpogenetics.com/index.php/news-menu#sigFreeId0d902ca572